Goed nieuws!

De betrokken partijen hebben overeenstemming bereikt in het kader van de ruimtelijke kwaliteit voor de herinrichting van het Boogplein in Winsum. Na intensief overleg met de Libau en de stedenbouwkundige experts van gemeente het Hogeland is een plan ontwikkeld. Dit...