De betrokken partijen hebben overeenstemming bereikt in het kader van de ruimtelijke kwaliteit voor de herinrichting van het Boogplein in Winsum. Na intensief overleg met de Libau en de stedenbouwkundige experts van gemeente het Hogeland is een plan ontwikkeld. Dit plan wordt door alle betrokken partijen gesteund en zal de basis vormen voor de verdere ontwikkelingen op en rondom het Boogplein. Onderdeel van het plan is het realiseren van 2 vrijstaande woningen, een winkel, 17 appartementen en herinrichting van het openbaar gebied.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid om met veel woonplezier te genieten aan het Boogplein?
Laat het ons weten!

Volg ons op sociale media