Het project Boogplein heeft ondanks de coronacrisis weer stappen vooruit gezet en dit is niet onopgemerkt gebleven. Onlangs zijn digitale impressies gedeeld met de gemeente en is de bestemmingsplan procedure gestart. Het project is uitgelicht in het Dagblad van het Noorden en Winsum Nieuws (zie afbeelding hierboven). 

Momenteel ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Boogplein ter inzage vanaf 22 april tot en met 2 juni 2020 in het gemeentehuis van Winsum. Het ontwerp voor de bebouwing en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte wordt nog verder uitgewerkt. 

De planning na de bestemmingsplan procedure is als volgt:

  • Na de zomer: het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd
  • Najaar 2020: aanbesteding voor de openbare ruimte
  • Eind 2020: de raad stelt het bestemmingsplan definitief vast
  • Voorjaar 2021: start werkzaamheden

Hou de website in de gaten voor nieuwe updates!

Volg ons op sociale media